Что ж приближается один из самых волшебных праздников года – Рождество. Наверное, будет лишним говорить о том, насколько важен этот праздник для религиозных поляков. Как следствие польская культура дарит нам огромное количество традиций и обычаев, связанных с празднованием Рождества в Польше и польских семьях. Часть из них – это общеевропейское наследие с польским колоритом, часть – уникальные национальные традиции, которые сложно встретить где-нибудь еще. Итак, давайте знакомиться с польскими рождественскими традициями по порядку.
Сегодня начнем с колядок. Само словo, как это нередко бывает, имеет языческое происхождение и обозначает празднества, которыми древние римляне встречали новый месяц. За века христианство заставилo забыть о первоначальном языческом наполнении слова и сегодня колядки (kolędy) – это радостные песни, в которых прославляется рождение Иисуса. Со временем обычай пения колядок обогатился традицией ходить в гости, а часто и вовсе от дома к дому? и поздравлять хозяев с Рождеством, желая всяческих благ в следующем году.
Историю появления колядок в Польше исследователи связывают с орденом францисканцев, которые пришли на польские земли уже в XIII веке. Именно с францисканцами в католической традиции связано почитание Иисуса-младенца. По преданию именно основатель ордена св. Франциск Ассизский первым устроил рождественские ясли (żłóbek), которые теперь основа, так называемых шопок (szopka), без которых не обходиться празднование Рождества ни в одном католичестком храме и ни в одном польском доме. Впрочем, о шопках мы поговорим отдельно. Именно францисканцы организовали первые в Польше вертепы (передвижные представления), во время которых, видимо, также пели соответствующие песни. К сожалению, ни одна колядка с тех пор не дошла до нас. Первая колядка которая нам известна датируется XV веком («Anioł pasterzom mówił»). Следующий период расцвета колядок это XVII-XVIII век. Именно к этому периоду относятся самые популярные сегодня польские колядки «Wśród nocnej ciszy», «Lulajże Jezuniu’, «Bóg się rodzi» и др.
Честно говоря, никакие рассказы не способны и близко передать волшебство и очарование польской колядки, но, если вам пока еще не посчастливилось встречать Рождество в Польше, а вы хотите прикоснуться к рождественскому волшебству по-польски, мы попробуем что-то придумать. Ниже вы найдете видео и тексты самых популярных польских колядок:
Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali z wielkiej radości.
Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy czekali,
A Tyś tej nocy nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina.
Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo…
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo…
Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo…
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo…
Lulajże, Jezuniu

Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki,
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj!
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.
Lulajże, pielkniuchny nasz Aniołeczku,
Lulajże,wdzięczniuchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.
Lulajże, różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.
Lulajże, prześliczna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.
Przybieżeli do Betlejem

http://youtu.be/IfQT_x_qWi0

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości…
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości…
Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości …
Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości…
I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują
Chwała na wysokości…
Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości…
My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy
Chwała na wysokości…
Что ж, продолжение следует, przecież Święto Bożego narodzenia już za pasem.